ایران دخت

نوبت‌دهی

بوتاکس دارویی است که باعث ضعف یا فلج شدن
عضلات میشود.این دارو در دوزهای پايين؛میتواند چین
وچروکهای پوستی را کاهش داده و به درمان برخی از
مشکلات عضلات کمک کند.این محصول از پروتين
ساخته شده از سم بوتولینکوم تولید میکند.
بهترین بوتاکس برند مسپورت و دیسپورت میباشد که با
نازلترین قیمت در مرکز زیبایی ایراندخت انجام میشود.