ایران دخت

نوبت‌دهی

لیزر روی فولیکول ها اثر میگذارد و بشکلی طراحی
شده که باعث داغ شدن پیازمو و در نهایت از بین رفتن
فولیکول ها میشود و برای همیشه از شر موهای زائد
خلاص میشوید و پوستی صاف خواهید داشت.

دستگاه الکساندرایت کندلا2022 آمریکایی با طول
موج755مناسب تمام پوست ها

دستگاه الکس مناسب پوستهای سفید تا سبزه میباشد و ان
دی اگ مناسب پوستهای تیره.