ایران دخت

پروفایلو چیست؟
هنگامی که صحبت از جوانسازی پوست به میان می
آید؛پروفایلو یک درمان غیر جراحی و غیر
تهاجمی؛تحول آفرین و جدید در زمینه پوست است که
علاوه بر رفع چین و چروک و خطوط صورت؛مواردی
همچون حالت ارتجاعی و بافت و رطوبت پوست را نیز
بهبود می بخشد.